Skip to main content

活動回顧 > 文化及工藝 > 學生

中四學生

S4 Students

香港管理專業協會李國寶中學

鄧肇堅維多利亞官立中學

賽馬會體藝中學

藍田聖保祿中學

聖伯多祿中學

樂善堂王仲銘中學

嶺南鍾榮光博士紀念中學

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學

佛教覺光法師中學

五旬節聖潔會永光書院

保良局李城璧中學

裘錦秋中學 (元朗)

港島民生書院

萬鈞匯知中學

中華基督教會基道中學

仁濟醫院第二中學

西貢崇真天主教學校 (中學部)

保良局馬錦明中學

香港聖公會何明華會督中學

香港青年協會李兆基書院